PL TR EN
back
Spis realizacji w zakresie inżynierii ruchu
 • BUDOWA DROGI S-8
  Odcinek Węzeł Konotopa - Węzeł Prymasa Tysiąclecia
 • BUDOWA DROGI S-2
  Południowa Obwodnica Warszawy (S2) i Trasa N-S (S79)
 • BUDOWA METRA, TUNEL WISŁOSTRADY
  Awaryjne zamknięcie tunelu
 • DROGA WOJEWÓDZKA NR 617
  Przebudowa na odcinku 14,5km
 • ZSZR DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  System Zarządzania Ruchem na Powiślu (15 skrzyżowań)
 • PRZEBUDOWA
  ul. Kostki Potockiego
 • PRZEBUDOWA
  ul. Zamenhoffa
 • PRZEBUDOWA
  ul. Nowolipki
 • ZAMKNIĘCIE DLA POTRZEB INSCENIZACJI BITWY "OBRONA GROCHOWA 1939R."
  ul. Grochowska
 • DROGI WEWNĘTRZNE WOKÓŁ
  Płacu Kultury i Nauki
 • WYZNACZENIE PASÓW AUTOBUSOWYCH
  Trasa Łazienkowska odcinek Grójecka - Kinowa
 • DROGA EKSPRESOWA S-8
  Odcinek Radzymin - Wyszków (od km 486+700 do km 504+274)
 • WYMIANA KRAWĘŻNIKA I NAWIERZCHNI CHODNIKA
  al. Ujazdowskie
 • PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP, MOSTU NAD KANAŁEM ŻERAŃSKIM
  ul. Modlińska
 • DOCELOWA I CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
  ul. Krakowskie Przedmieście wraz z ulicami okalającymi
 • WYMIANA IZOLACJI I NAWIERZCHNI, CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE MOSTU
  Most Poniatowskiego
 • PRZEBUDOWA
  ul. Kocjana odcinek Lazurowa - Bolimowska
 • PRZEBUDOWA POŁUDNIOWEJ JEZDNI
  ul. Górczewska odcinek Klemensiewicza - Powstańców Śląskich
 • WYM. NAWIERZCHNI, ZAMKNIĘCIE
  ul. Dobra (Zajęcza-Karowa), ul. Karowa (Wisłostrada-Browarna)
 • WYMIANA NAWIERZCHNI, ZAMKNIĘCIE
  Bazyliańska - Kondratowicza odc. Wysockiego - Św. Wincentego
 • WYMIANA NAWIERZCHNI
  Wybrzerze Gdańskie, Wybrzerze Gdyńskie odc. Śl.Dąbrowski - Most Gdański
 • WYMIANA NAWIERZCHNI
  Wybrzerze Gdańskie, Gdyńskie odc. Krasińskiego - Most Gdański
 • WYMIANA NAWIERZCHNI, ZAMKNIĘCIE
  ul. Szwedzka odc. 11-go Listopada - Solidarności
 • WYMIANA NAWIERZCHNI
  ul. Jagiellońska odc. Grota Roweckiego - Rondo Starzyńskiego
 • WYMIANA NAWIERZCHNI
  al. Solidarności odc. Naczelnikowska - Targowa
 • WYMIANA NAWIERZCHNI, ZAMKNIĘCIE
  ul. Ciszewskiego odc. Kiedacza - Anody
 • WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, ZAMKNIĘCIE
  al. Zieleniecka
 • PRZEBUDOWA, ZAMKNIĘCIE
  Rondo Starzyńskiego
 • BUDOWA OBWODNICY JABŁONNY
  Droga Krajowa nr 61
 • ZAMKNIĘCIE 4 ŁĄCZNIC NA CZAS ROZBIÓRKI, BUDOWY
  Węzeł Trasa Łazienkowska-Wał Miedzeszyński
 • WYMIANA PORĘCZY NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH
  Trasa Łazienkowska
 • REMONT NAWIERZCHNIS-8
  Obwodnica Radzymina
 • WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, ZAMKNIĘCIE
  ul. Grochowska
 • STAŁA ORGANIZACJA RUCHU NA PARKINGU PODZIEMNYM I WIELOPOZIOMOWYM
  C.H.Reduta