Wegarten sp. z o.o.

Remonty nawierzchnii betonowych

Wprowadzenie

Stosowane przez firme Wegarten techniki renowacji nawierzchni betonowych pozwalają na rozwiązywanie problemów, pokazanych na fotografiach poniżej. Uszkodzona nawierzchnia betonowa może byc efektywnie przetworzona na warstwę konstrukcyjną (podbudowę) przygotowaną do wbudowania nakładki asfaltowej

Renowację pasów startowych, dróg do kołowania, stanowisk postoju samolotów,

Rozpreżanie (przełamanie) i osadzanie płyt oraz rozkruszenie zmniejszaja koszty materiałów i ich transportu, ruch technologiczny na budowie, ryzyko i zakłócenia w ruchu sa zatem bardziej przyjazne dla srodowiska niż inne metody remontu nawierzchni.

zakres oferowanych prac

Firma Wegarten oferuje specjalistom w dziedzinie infrastruktury na całym swiecie szybkie i ekologiczne wykonywanie prac. Firma Wegarten zawsze wykonuje prace zgodnie ze specyfikacja, terminowo i w ramach przewidzianych kosztów.

stosowane techniki

Nowatorskie, unikatowe projekty firmy Wegarten są realizowane z użyciem gilotyn łamiących i kruszarek wielomłotowych, trzema nowoczesnymi technikami recyklingu na miejscu. Są to bardzo szybkie procesy, w których dotychczasowa warstwa betonu cementowego jest wykorzystywana jako integralna część nowej, zrekonstruowanej, zespolonej nawierzchni.

łamanie i osadzanie nawierzchni dróg i pasów

Technologia łamania i osadzania zmienia własności sztywnej nawierzchni, w nawierzchnie bardziej podatna przy zachowaniu, jak najwiekszej sztywności i wytrzymałości warstwy. Pozwala to zmniejszyć grubość nakładki asfaltowej.

rozkruszenie nawierzchni betonowych

Rozkruszenie to proces bardziej intensywny niż łamanie i osadzanie nawierzchni betonowych. Rozkruszenie jest stosowane w przypadku bardzo zniszczonych nawierzchni. Eliminuje ono spękania odbite i nadaje się do renowacji nawierzchni betonowych niezbrojonych oraz zbrojonych.

rozbiórka nawierzchni betonowych

W przypadku, gdy łamanie i osadzanie lub rozkruszenie nie jest wystarczające, może być konieczna całkowita rozbiórka i usunięcie nawierzchni.

Gilotyna łamiaca może rozprężać, łamać beton na bloki o wielkości zgodnej z wymaganiami klienta. Maszyna ma tryb pracy automatycznej, w którym po odpowiednim ustawieniu punktów uderzenia i wysokosci opadania gilotyny uzyskuje się bloki jednakowej wielkości. W przypadku bardzo grubych płyt uzyskanie bloków adanej wielkości może wymagać uderzeń w płytę w dwóch kierunkach. Gilotyna łamiąca może skutecznie rozprężać, łamać beton o grubosci do ok. 750 mm.

Kruszarki wielomłotowe efektywnie rozkruszą nawierzchnię z betonu cementowego zbrojonego o grubości do 300 mm. Specyficzne działanie urządzenia osłabia wizanie stalowego zbrojenia z betonem. Po rozkruszeniu pręty zbrojeniowe można łatwo odseparować, wydobyć z rozkruszonej warstwy przy niewielkim nakładzie pracy.

W przypadku grubszych nawierzchni zbrojonych kruszarka wielomłotowa może być użyta po wstępnym rozpreżeniu płyt, gilotyna łamiąca. Płyty betonowe o typowej grubosci 300 mm można przetwarzać na materiał o jednolitej wielkości ziaren w tempie przekraczajacym 3000 m2 w ciagu jednej zmiany roboczej.

doświadczenie doświadczenie

Projekty remontów nawierzchni betonowych realizowano w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej, regionie Karaibów, Europie, Republice Południowej Afryki, Afganistanie i Chinach. Ich wielkość była różna: od małych remontów w miastach po duże kontrakty na remonty autostrad i pasów startowych.

Referencje

mapa

dane firmy

adres firmy

  • 03-984 Warszawa
  • ul. Jugosłowiańska 15a/45
  • tel. 22 115 88 47