Wegarten LLC

Opravy betonových povrchů

Úvod

Renovační techniky betonových povrchů, které používá firma Wegarten, dovolují řešit problémy zobrazené na fotografiích a umožňují. Poškozený betonový povrch může být efektivně zpracován na konstrukční vrstvu (podklad) připravenou pro položení asfaltového krytu.

Renovaci startovacích drah, pojezdových drah a parkovacích ploch pro letadla,

Roztahování (prolomení) a usazování desek (ang. crack&seat) a rozdrcení (ang. rubblizing) snižují náklady na materiál a jejich dopravu, technologický provoz na stavbě, riziko a narušení provozu jsou tedy mnohem příznivější pro životní prostředí než jiné metody oprav povrchů.

ROZSAH NABÍZENÝCH PRACÍ

Firma Wegarten nabízí specialistům v oblasti infrastruktury na celém světě rychlé a ekologické provedení prací. Firma Wegarten vždy práce vykonává v souladu se specifikací, s dodržením termínu a v rámci předpokládaných nákladů.

POUŽÍVANÍ TECHNIKY

Novátorské, unikátní projekty firmy Wegarten jsou realizovány s použitím lámacích „gilotin” (ang. Guillotine) a multikladivových drtiček (ang. Multi Head Badger Breakers®), třemi moderními technikami recyklingu na místě. Jedná se o velmi rychlé procesy, ve kterých je dosavadní vrstva cementového betonu využita jako integrální část nového, zrekonstruovaného, spojeného povrchu.

LÁMÁNÍ A USAZOVÁNÍ POVRCHU SILNIC A STARTOVACÍCH DRAH

Technologie lámání a usazování (ang. crack&seat) mění vlastnosti tvrdého povrchu na povrch vhodnější se zachováním maximální pevnosti a trvanlivosti vrstvy. To umožňuje zmenšit tloušťku asfaltového krytu.

ROZDRCENÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ

Rozdrcení je proces mnohem intenzivnější než lámání a usazování betonových povrchů. Rozdrcení se používá v případě velmi poničených povrchů. Eliminuje reflexní trhliny a je vhodné pro renovaci armovaných a nearmovaných betonových povrchů.

rozbiórka nawierzchni betonowych

V případě, kdy lámání a usazování (ang. crack & seat) nebo rozdrcení (ang. rubblizing) není dostačující, může být nezbytná celková demontáž a odstranění povrchu.

Lámací gilotina - Guillotine 8600 může rozpínat, lámat beton na bloky, jejichž velikost se řídí podle požadavků klienta. Stroj funguje v režimu automatické práce, při které po odpovídajícím nastavení místa úderu a výše pádu “gilotiny” vznikají bloky shodné velikosti. U velmi silných desek mohou být pro získání bloků požadované velikosti nutné údery do desky ve dvou směrech. Lámací „gilotina” dokáže účinně rozpínat a lámat beton, který má tloušťku do přibl. 750 mm.

Multikladivová drtička - MHBB efektivně rozdrobí povrch z armovaného cementového betonu o tloušťce do 300 mm. Specifická činnost tohoto zařízení narušuje spojení ocelové výztuže s betonem. Po rozdrobení lze za nevelkého pracovního úsilí armovací pruty snadno oddělit a odseparovat z rozdrobené vrstvy.

V případě hrubých, armovaných povrchů může být multikladivová drtička použita po předchozím rozpínání desek lámací „gilotinou” - Guillotine 8600. Betonové desky s typickou tloušťkou 300 mm lze zpracovat na materiál s jednotnou velikostí granulí tempem překračujícím během jedné pracovní směny 3000 m2.

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI OPRAVÁCH VÍCE NEŽ 150 mil. m2  BETONOVÝCH POVRCHŮ

Projekty oprav betonových povrchů byly realizovány v USA, Kanadě, Jižní Americe, karibské oblasti, v Evropě, Jižní Africe, Afganistánu a Číně. Jejich velikost byla různá: od malých oprav ve městech po velké kontrakty na opravy dálnic a startovacích ploch.

Reference

mapa

detaily

adresa společnosti

  • 03-984 Varšava
  • ul. Jugosłowiańska 15a/45
  • tel. +48 22 115 88 47